Montag, Donnerstag, Freitag
17:00-19:00 Uhr

Freitag, Samstag
9:00 – 11:30 Uhr


Montag + Donnerstag frisches Brot